ท่ากระยาง กรุ๊ป

บริการหลัก: หล่อพระ โรงหล่อ โรงหล่อทองเหลืองบ้านท่ากระยาง ลพบุรี
หล่อรูปเหมือนและงานพิธี มีสถานที่รองรับ บริการหล่อนอกสถานที่ รับงานปั้นตามแบบ งานประติมากรรมต่างๆ

โทร. 081-910-2026, 081-806-0723

บริการอื่นๆ
– ศูนย์การเรียนรู้
– ที่พักโฮมสเตย์
– ศูนย์จำหน่ายผลิตภัณฑ์
– คาเฟ่และร้านอาหาร
– ห้องสัมมนาและจัดเลี้ยง
วิดีโอ

การหล่อทองเหลืองแบบขี้ผึ้งหาย

Play Video

บริการของเรา

สวัสดี
ท่ากระยาง
ยินดีต้อนรับ

โรงหล่อ

โรงหล่อทองเหลืองบ้านท่ากระยาง ลพบุรี

เรียนรู้

ศูนย์เรียนรู้ดูงานเกี่ยวกับการหล่อทองเหลืองแบบขี้ผึ้งหาย

ผลิตภัณฑ์

ศูนย์จำหน่ายสินค้าหัตถกรรมท้องถิ่นและของที่ระลึกจังหวัดลพบุรี

ที่พัก

ท่ากระยาง บราส อาร์ติซาน สเตบ์

คาเฟ่

อาหารและเครื่องดื่ม

ห้องสัมมนาและจัดเลี้ยง

ห้องสัมมนาและจัดเลี้ยงติดแอร์ และเวทีกลางแจ้ง

หล่องาน

ประติมากรรม

หล่องานประติมากรรม พระพุทธรูป ตามแบบ ครบวงจร ด้วยทีมช่างหล่อผู้มีประสบการณ์ โรงหล่อทองเหลืองบ้านท่ากระยาง

บริการ
100%
น่าเชื่อถือ
100%
ความพอใจ
100%

แก้แบบได้ถึง

3 ครั้ง

Play Video
โรงหล่อทองเหลืองบ้านท่ากระยางลพบุรี
โรงหล่อทองเหลืองบ้านท่ากระยางลพบุรี-3

ข่าวสารและกิจกรรม

โรงหล่อทองเหลืองบ้านท่ากระยาง และ วสช.ศูนย์การเรียนรู้ฯบ้านท่ากระยางฯ ยินดีต้อนรับคณะดูงานจากสถานศึกษา องค์กร หน่วยงาน และผู้สนใจ

edu2

คณะนักศึกษา

edu3

องค์กร

edu1

คณะนักศึกษา

คณะดูงาน

คณะดูงานและผู้สนใจ มีความต้องการศึกษาดูงานที่ศูนย์การเรียนรู้ฯ ท่านสามารถจองการเข้าชมล่วงหน้าได้

โทร.
081-910-2026 (คุณบังอร)
081-806-0723 (คุณอุทัย)

ติดต่อเรา

อีเมล์

thakrayang@gmail.com

โทร

081-910-2026
081-806-0723

ที่อยู่: 168 หมู่ 1 ตำบล ทะเลชุบศร อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี 15000