วิสาหกิจชุมชนศูนย์การเรียนรู้ศิลปะหัตถกรรมหล่อทองเหลืองบ้านท่ากระยาง จังหวัดลพบุรี

วิสาหกิจชุมชนศูนย์การเรียนรู้ศิลปหัตถกรรมหล่อทองเหลืองบ้านท่ากระยาง ลพบุรี

แหล่งเรียนรู้ “การหล่อทองเหลืองแบบขี้ผึ้งหาย”
ซึ่งเป็นการหล่อทองเหลืองแบบโบราณของชาวบ้านหมู่บ้านท่ากระยาง จังหวัดลพบุรี

วิสาหกิจชุมชนศูนย์การเรียนรู้ศิลปะหัตถกรรมหล่อทองเหลืองบ้านท่ากระยาง จังหวัดลพบุรี

วิสาหกิจชุมชนศูนย์การเรียนรู้ศิลปะหัตถกรรมหล่อทองเหลืองบ้านท่ากระยาง จังหวัดลพบุรี

ยินดีต้อนรับทุกท่านสู่ศูนย์การเรียนรู้ฯ ที่ท่านจะได้รู้จักกับการหล่อทองเหลืองแบบขี้ผึ้งหาย ซึ่งเป็นวิธีการหล่อที่ถูกสืบต่อความรู้นี้จากรุ่นสู่รุ่น

ท่านจะได้ทำความเข้าใจกับทุกขั้นตอนการหล่อพร้อมลงมือปฏิบัติ เรียนรู้จากช่างหล่อผู้มีประสบการณ์

เราพร้อมรับคณะศึกษาดูงานจากสถานศึกษา องค์กร หน่วยงาน และนักท่องเที่ยวทั่วไป

สนใจการศึกษาดูงาน โทร.
โทร. 081-806-0723 (คุณอุทัย)
โทร. 081-910-2026 (คุณบังอร)

Baan Thakrayang
Brass Casting
Arts and Crafts
Learning Center

วิสาหกิจชุมชนศูนย์การเรียนรู้ศิลปะหัตถกรรมหล่อทองเหลืองบ้านท่ากระยาง จังหวัดลพบุรี

ติดต่อเรา

อีเมล์

thakrayang@gmail.com

โทร

081-910-2026
081-806-0723

Adress: 168 M.1, Thalechupsorn, Mueang,  Lop Buri, Thailand 15000