ห้องสัมมนาจัดเลี้ยง และเวทีกลางแจ้ง

ต.ทะเลชุบศร อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี

ท่ากระยาง บราส อาร์ติซาน สเตย์

ห้องสัมมนาจัดเลี้ยง

@ ท่ากระยาง บราส อาร์ติซาน สเตย์

ห้องสัมมนา และห้องจัดเลี้ยงแห่งใหม่ เพียง 10 นาทีจากตัวเมืองลพบุรี ที่จอดรถสะดวกสบาย

เหมาะสำหรับงานเลี้ยงสังสรรค์ งานเลี้ยงรุ่น งานวันเกิด งานสัมมนา ห้องจัดพิธีหมั้น จัดพิธีแต่งงาน จำนวน 50-200 ท่าน  

– ห้องเทพพนม
– ห้องกินนรี
– เวทีกลางแจ้ง

 

ดูตาราง

ดูตารางการจองของเรา

ห้องเทพพนม ห้องสัมมนา ห้องจัดเลี้ยง จังหวัดลพบุรี อำเภอเมืองลพบุรี

ห้องเทพพนม

ห้องประชุม สัมมนา จังหวัด ลพบุรี

ห้องกินรี ห้องสัมมนา ห้องจัดเลี้ยง จังหวัดลพบุรี อำเภอเมืองลพบุรี

ห้องกินรี

ห้องประชุม สัมมนา จังหวัด ลพบุรี

ท่ากระยาง บราส อาร์ติซาน สเตย์ เวทีกลางแจ้ง

เวทีกลางแจ้ง

ห้องประชุม สัมมนา จังหวัด ลพบุรี

อีเมล์

thakrayang@gmail.com

โทร

095-163-0642
096-906-1699

ที่อยู่: 168 หมู่ 1 ต.ทะเลชุบศร อ.เมือง จ.ลพบุรี 15000